Lidmaatschap van de International Club for American Miniature Horses kost € 50,- per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) voor leden vanaf 18 jaar. Gezinsleden (elk lid op hetzelfde adres) betalen € 40,- per kalenderjaar en een jeugdlidmaatschap kost € 25,- per kalenderjaar.

Wordt u lid in juli of later, dan bedragen de lidmaatschapskosten voor de resterende maanden van het betreffende kalenderjaar slechts € 25,-. Deze aanbieding geldt slechts indien u in het voorgaande kalenderjaar géén lid bent geweest van de ICAMH.

Voor een bedrag van € 25,00 per jaar kunt u vriend worden van de ICAMH.

Lidmaatschap dient voldaan te zijn voor 15 maart van het lopende showseizoen.

Een opzegging van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar dient vóór 1 november van het lopende jaar bij de clubsecretaris binnen te zijn; dit kan door een mail te sturen naar info@icamh.com.

Bij niet tijdig opzeggen, blijven contributie en eventuele onkosten verschuldigd. Wilt u weer lid worden nadat u niet opgezegd had dient u een herintredersboete te betalen van € 30,00 bovenop de lidmaatshapkosten, dit geldt ook als u uw lidmaatschap niet tijdig betaald heeft.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd

Inschrijfformulier

Stap 1

Naam en adresgegevens

Stap 2

Overige informatie
Huishoudelijk reglement
Klik hier voor het huishoudelijk reglement.
reCAPTCHA is required.