Gegevens


Betaalgegevens

U kunt uw betaling aan de ICAMH voldoen via:

IBAN: NL65INGB 0007517029
BIC: INGB NL 2A
Ten name van: ICAMH
Graag vermelden waarvoor u de betaling doet.

Wij accepteren betalingen met Paypal, hierbij worden wel betaalkosten voor in rekening gebracht bovenop het te betalen bedrag. Neem voor informatie hierover svp contact op met de penningmeester van de ICAMH.